SANZ
Jordi Sanz Jordi Sanz Jordi Sanz Jordi Sanz Jordi Sanz Jordi Sanz Jordi Sanz Jordi Sanz Jordi Sanz

Jordi Sanz, nascut a Sant Andreu (Barcelona, 1973), aviat desperta en ell la inquietud per l’expressió plàstica que l’acompanyarà fins a l’actualitat. Ja en la primera etapa de la infància i adolescència, afectada per la pèrdua de la mare als vuit anys, desenvolupa les primeres obres de la mà de Jordi Sardà, professor de dibuix, de qui rebrà estímul artístic i esdevindrà referent per al posterior desenvolupament personal. Al llarg d’aquests anys guanya els primers concursos de collage i pòster i rep els primers encàrrecs professionals.

A partir del 1991 compagina els estudis d’arquitectura amb el treball constant de desenvolupament artístic. És en aquests anys quan s’intensifica la recerca en el camp pictòric, realitza treball de camp a El Port de la Selva investigant el paisatge en aquarel·la, entra en contacte amb l’Escola de Belles Arts Sant Jordi on aprofundeix en l’obra d’Ives Klein, imparteix classes d’història de l’art (expresionisme alemany) com a professor associat (1994), cursa estudis a l’École des Beaux Arts et Archittecture d'Anvers (1996-1997) i recull experiències dels viatges a Paris i Milano on assisteix a cursos de diferents escoles.

Amb la finalització dels estudis d’Arquitectura (Universitat Politècnica de Barcelona, 2000) inicia un nou període artístic on l’escultor Joaquim Ros exerceix una gran influència en el treball relatiu a la volumetria des del pla del quadre, que es concreta plàsticament en el concepte de ruptura-fissura-esquerda en un intent infructuós d’assolir un resultat de reparació-sanació. La presència del blau en les seves obres és recurrent al llarg de la seva trajectòria i l’acompanya a les diferents etapes de la seva evolució artística.

A l'actualitat, Sanz es troba en una etapa d'expansió i creixement artístic. Les seves obres han arribat a col·leccionistes d'art a ciutats d'arreu del món com ara Barcelona, Madrid, London, Berlin, Hamborg, Göteborg, Bogotá, Paris, Milano, Tokyo o Beijing.

2013 Olga Schmid